Khóa tròn gạt Vickini 31688.001

0832.608.608 0932.903.903