Mục tiêu Công Ty: Phát triển bền vững, phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu về nội thất tại Việt Nam.

Slogan: Bền vững cùng thời gian !

Tiêu chí hoạt động:

  • Tận tâm phục vụ
  • Phát triển bền vững
  • Hợp tác đôi bên cùng có lợi
  • Lấy phục vụ đi đầu – Lấy chất lượng là mạng sống của doanh nghiệp.