Tiêu chuẩn cửa chống cháy 30′ 60′, 90′ phút mới 2023

Hiện nay, có khá nhiều tiêu chuẩn cửa thép chống cháy giá rẻ .Tại Việt Nam thường dựa vào Quy chuẩn QC06/2022 và các Tiêu chuẩn chống cháy hiện hành khác trong khoảng thời gian 15′, 30′, 45′, 60′, 90′ hoặc 120 phút để quyết định lắp đặt cửa đúng vị trí và chức năng đã được thẩm định.

tiêu chuẩn cửa thép chống cháy
Cửa thép chống cháy đôi cho phòng kỹ thuật điện

Tiêu chuẩn cửa chống cháy được quy định như thế nào?

Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng. Tiêu chuẩn cửa chống cháy cũng nằm trong các Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn này.

Các tiêu chuẩn dành cho cửa chống cháy được bao gồm trong một số Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn được đề cập bên dưới: Hiện tại sử dụng Quy Chuẩn 06:2022/BXD và Quy chuẩn 03:2021/BXD để lựa chọn và kiểm định cửa chống cháy.

Mức độ chống cháy của công trình thường được thiết kế dựa theo Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam, sau đó bản vẽ thiết kế phải được công an PCCC thẩm duyệt.

  Dựa vào bản vẽ thẩm duyệt mà bạn lựa chọn mua cửa chống cháy có độ chống cháy cho phù hợp với công trình của mình. Với những công trình không yêu cầu mức độ chống cháy, có thể lựa chọn mức độ chống cháy thấp nhất để giảm chi phí.

*Lưu ý. Các nội dung dưới đây có thể được trích dẫn từ các Quy Chuẩn và Tiêu chuẩn hiện hành

Lựa Chọn Mức Độ Chống Cháy Theo Quy Chuẩn Như Thế Nào ?

 QCVN 06:2022 /BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn là bắt buộc áp dụng trong việc lựa chọn mức độ chống cháy cho các bộ phận ngăn cháy, trong đó có cửa chống cháy và các bộ phận ngăn cháy khác.

“Trích dẫn QCVN 06:2022/BXD”

2.3.3.5  Giới hạn chịu lửa đối với các loại bộ phận chèn bịt lỗ mở tương ứng của bộ phận ngăn cháy được quy định tại Bảng 2.

Bảng 1 – Giới hạn chịu lửa và loại cấu kiện xây dựng thực hiện chức năng bộ phận ngăn cháy, các loại bộ phận chèn bịt tương ứng với chúng và các khoang đệm ngăn cháy

Bộ phận ngăn cháy

Loại bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy

Loại bộ phận chèn bịt lỗ mở của bộ phận ngăn cháy

Loại khoang đệm ngăn cháy

1. Tường ngăn cháy

1

REI 150

1

1

2

REI 45

2

2

2. Vách ngăn cháy

1

EI 45

2

1

2

El 15

3

2

3 Vách ngăn cháy có diện tích kính lớn hơn 25 % diện tích vách

1

EIW 45 1)

2

1

2

EIW 15 1)

3

2

4 Sàn ngăn cháy

1

REI 150

1

1

2

REI 60

2

1

3

REI 45

2

1

4

REl 15

3

2

Đối với phần vật liệu khác kính áp dụng chỉ tiêu EI, đối với phần kính áp dụng chỉ tiêu EW. Các vách ngăn cháy đã thử nghiệm đạt chỉ tiêu EI đối với cả phần kính được xem là đạt chỉ tiêu EW.

Bảng 2 – Giới hạn chịu lửa của các bộ phận chèn bịt của bộ phận ngăn cháy

Các bộ phận chèn bịt lỗ mở của bộ phận ngăn cháy

Loại bộ phận chèn bịt của bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa

1. Cửa đi (trừ: cửa đi có tỉ lệ diện tích kính lớn hơn 25 % diện tích cửa đi cửa kín khói), cửa nắp, van ngăn cháy 1), màn ngăn cháy

1

El 60

2

El 30

3

EI 15

2. Cửa đi có tỉ lệ diện tích kính lớn hơn 25 % diện tích cửa đi

1

EIW 60 2)

2

EIW 30 2)

3

EIW 15 2)

3. Cửa giếng thang máy (khi có yêu cầu về giới hạn chịu lửa)

2

E 30

4. Cửa sổ

1

E 60

2

E 30

3

E 15

1) Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính toàn vẹn (E) nếu những van này lắp đặt bên trong các kênh, giếng và đường ống dẫn mà bảo đảm được khả năng chịu lửa yêu cầu đối với cả tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt (I).

2) Đối với phân vật liệu khác kính áp dụng chỉ tiêu El, đối với phần kính áp dụng chỉ tiêu EW. Các cửa đi đã thử nghiệm đạt chỉ tiêu El đối với cả phần kính được xem là đạt chỉ tiêu EW.

>>> Vậy kết luận: Mức độ chống cháy của cửa chống cháy thuộc bảng 2 có giới hạn chịu lửa tùy thuộc vào giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy. 

Quy chuẩn về mẫu thử nghiệm phương tiện phòng cháy 

QC03/2021/BXD : Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Trong Quy chuẩn này quy định về mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy, trong đó có cửa chống cháy.

Trích mục “2.4. Mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy; mẫu cấu kiện ngăn cháy”

STT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.4.1

Cửa ngăn cháy

2.4.1.1

Cửa đi, cửa chắn và cửa sổ 1. Tính toàn vẹn 10.2.2 -TCVN 9311- 1:2012

TCVN 9383:2012

– Số lượng: 6.2 – TCVN 9383:2012

– Kích cỡ: 6.1- TCVN 9383:2012

– Cấu tạo: 7.1 – TCVN 9311-1:2012

7308.30.00

2. Tính cách nhiệt 10.2.3 -TCVN 9311- 1:2012
Ghi chú: Ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp kết quả thử nghiệm theo TCVN 9383:2012, để đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm có thể áp dụng BS EN 15269 (hoặc TCVN tương ứng).

Các tiêu chuẩn thiết kế và thử nghiệm – tiêu chuẩn cửa chống cháy

TCVN 9383:2012: Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy.

Lưu ý quang trọng: Quy chuẩn được cơ quan nhà nước ban hành, bắt buộc các doanh nghiệp phải áp dụng, còn Tiêu chuẩn thực chất chỉ mang tính chất khuyến nghị, khuyến cáo, tự nguyện áp dụng. Có thể thực hiện theo Tiêu chuẩn nhưng phải tốt hoặc bằng với mức yêu cầu của Quy chuẩn. 

➢ TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

TCVN 2622 Tiêu chuẩn chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

Mục 5.5 – TCVN 2622: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

Tên các bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa tối thiểu, (phút)

1. Tường ngăn cháy

150

2. Cửa đi, cửa sổ, cổng ở tường ngăn cháy

70

3. Vách ngăn cháy

45

4. Cửa đi, cửa sổ và vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy ở phòng đệm trong các nhà sản xuất hạng A, B, C, cửa vào tầng hầm trần, cửa mái chống cháy

40

5. Sàn chống cháy (sàn giữa các tường, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tường lửng) ở các nhà bậc chịu lửa I.

60

6. Sàn chống cháy (sàn giữa các tầng, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tầng lửng) ở các nhà bậc chịu lửa II, III, IV.

45


kiem dinh cua chong chay

Test kiểm định cửa chống cháy ở phòng thí nghiệm

Một số yêu cầu an toàn chung của cửa thép chống cháy

Cửa phải đạt yêu cầu cơ bản, dù ở mức độ chịu nhiệt và chống cháy trong khoảng thời gian bao lâu, đều phải dựa trên những yêu cầu chung dưới đây:

Một số yêu cầu an toàn chung của cửa thép chống cháy

  • Cánh cửa sử dụng thép cán nguội 0.8mm-1,2mm, độ dày cánh 50mm – 70mm
  • Khung bao sử dụng thép cán nóng dày 1,6mm. Độ dày khung 100mm – 110mm
  • Có khung doorsill bên dưới ngăn khói tràn qua chân cửa
  • Lõi được gia cố xương thép, chất cách nhiệt MGO hoặc chất chống cháy khác
  • Gioăng cao su ngăn cách khói, khi đóng cửa sẽ kín khít và nhẹ nhàng êm ái.
  • Tay co thủy lực giúp cửa luôn ở trang thái đóng

Nếu thiếu bất kỳ 1 trong những yếu tố trên, thì cửa đốt thử nghiệm khó đạt tiêu chuẩn chống cháy hoặc không đảm bảo tính an toàn trong thiết kế xây dựng

Cửa thép lắp đặt cho chung cư mini

Nghiệm thu cửa chống cháy như thế nào ?

Nghiệm thu cửa chống cháy là một phần trong nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho tòa bộ tòa nhà hoặc công trình. Cửa chống cháy phải được cấp giấy chứng nhận bởi Cục Công An PCCC và dán tem chứng nhận thì công trình mới được nghiệm thu hoàn tất.

Để được cấp giấy chứng nhận chống cháy có tên địa chỉ cho mỗi công trình (thông thường nhà sản xuất sẽ gộp nhiều công trình lại để cấp chung 1 giấy chứng nhận) thì đầu tiên nhà sản xuất phải có được giấy chứng nhận chống cháy chung (Giấy chứng nhận cấp cho nhà máy được quyền sản xuất cửa chống cháy). Sau đó mỗi lô sản xuất riêng cho công trình nào thì đem đốt thử nghiệm và phải trình hồ sơ để yêu cấp cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho công trình đó (Chi phí thông thường khoảng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào số lượng).

Hiện tại theo Quy chuẩn 06/2022/BXD mới thì cửa chống cháy không còn được cấp tem, mà chỉ cấp giấy chứng nhận theo tên công trình.

Vậy để được cấp giấy chứng nhận cho cửa chống cháy thì điều kiện và quy trình cần có:

  • Cửa chống cháy phải được sản xuất theo tiêu chuẩn chống cháy, đốt test mẫu thử đạt yêu cầu phòng thí nghiệm được Cục PCCC cấp phép
  • Cửa chống cháy phải được lắp đặt hoàn thiện tại công trình (chụp ảnh cửa đã thi công, bản vẽ, hồ sơ công trình)
  • Gởi hồ sơ ra Cục Công An PCCC chờ duyệt hồ sơ và gởi lại

Thế nào là cửa thép chống cháy 60 phút?

Được chế tạo từ 2 tấm thép mạ điện dày 0.8mm, đây cũng là loại cửa được sử dụng nhất. Đã được thử nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn, thời gian chịu được là 60 phút. Khi quá 60 phút thì sẽ mất đi khả năng ngăn cách ngọn lửa do bề mặt của cửa bị biến dạng hoặc truyền nhiệt qua mặt bên kia tấm cửa và sẽ lan sang các vùng khác.

Đây là loại cửa được sử dụng nhiều hiện nay. Cửa thép sơn tĩnh điện và cửa thép vân gỗ dùng để lắp đặt cửa chính, cửa thông phòng… và đang rất được nhiều công trình và nhà dân sử dụng.

Xem thêm: Các mẫu cửa thép vân gỗ chống cháy

cửa thép chống cháy đôi
Cửa thép chống cháy 60′ cho căn hộ chung cư cao cấp

Thế nào là cửa thép chống cháy 90 phút?

Được kết cấu từ 2 tấm thép mạ điện dày 1mm và được thử nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn với thời gian chịu nhiệt lên đến 90 phút. Sau khoảng thời gian 90 phút, cửa sẽ mất đi khả năng chống cháy, ngăn cách ngọn lửa và khói. Thử nghiệm được thực hiện bởi các cơ quan có chức năng chứng nhận.

Loại cửa này thường thường được sử dụng tại các nơi đông dân cư, khu vực thoát hiểm thoát nạn, khu vực hành lang tập trung đông người.

Thế nào là cửa thép chống cháy 120 phút?

Cũng được làm từ 2 tấm thép mạ điện dày 1mm, lõi bên trong cánh cửa được trang bị MGO hoặc chất chống cháy khác và được thử nghiệm chống cháy theo tiêu chuẩn và đạt thời gian chịu nhiệt lên đến 120 phút.

Cửa được lắp đặt ở các khu nhà cao tầng, trung tâm thương mại, các khu vực đông người qua lại. Vị trí chủ yếu lắp đặt là cửa thoát hiểm, các nguồn dễ phát sinh lửa như phòng điện, phòng kỹ thuật.

Cửa gỗ chống cháy 60 phút, 90 phút, 120 phút theo QC06/2022/BXD, QC03/2021/BXD hoặc theo TCVN 9383:2012 hiện đang được cung cấp bởi Công ty Phong Thịnh Door bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty để được tư vấn mua sản phẩm cũng như hỗ trợ lắp đặt tận nơi nhanh chóng.

Hotline: 0932.903.903 0829.348.348 0832.608.608 – 0796.636.808 

Xem thêm:

* cửa thép chống cháy là gì
* Bạn có cần lắp đặt cửa thép chống cháy cho ngôi nhà?

Rate this post

Tiêu Chuẩn Cửa Chống Cháy 30' 60', 90' Phút Mới Nhất 2023

0832.608.608 0932.903.903