Kiểm Định Cửa Chống Cháy Cho Công Trình ? Nghiệm Thu Cửa Chống Cháy

thi công cửa chống cháy

Kiểm Định Cửa Chống Cháy Cho Công Trình

thi công cửa chống cháy

Quy trình kiểm định cửa chống cháy

Cửa chống cháy phải được kiểm định theo quy định hiện hành của Việt Nam, được Cục PCCC cấp hoặc được các cơ quan được cấp phép kiểm định cấp.

Cửa chống cháy phải được kiểm định bởi cơ quan được cấp phép, mẫu đốt sẽ được đem đốt test thử nghiệm và lấy thông số tại phòng thí nghiệm được chấp thuận bởi Cục PCC. Nếu mẫu đốt thử đạt được các thông số theo yêu cầu, thì hồ sơ kiểm định cho lô cửa đó sẽ được Cục PCCC chấp thuận và cấp giấy kiểm định.

Hiện tại theo QC06/2021 thì cửa chống cháy chỉ được cấp giấy kiểm định theo tên công trình. Không còn cấp tem như trước kia.

Trong thời gian chờ kiểm định, có thể tiến hành song song việc lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn và vật liệu đã đem đi thử nghiệm.

Kiểm định cửa chống cháy thông thường mất thời gian khoản 2-3 tháng. Cửa chống cháy phải được lắp đặt hoàn chỉnh tại công trình và chụp hình ảnh hoàn thiện trước khi được Cục PCCC cấp giấy kiểm định.

Tất cả cửa chống cháy được duyệt theo hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (Bản vẽ đã được thẩm duyệt bởi Công An PCCC) trước khi đưa bào sử dụng phải được kiểm định theo quy định.

Kiểm định cửa chống cháy cho công trình tuân theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn:

QCVN 06:2021 /BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình -> Bắt buộc áp dụng

Ngoài ra có thể tham khảo các tiêu chuẩn sau

➢ TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

➢ TCVN 2622 - 1995 Tiêu chuẩn chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

Hiện nay việc kiểm định cửa chống cháy theo tên công trình trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, đang được các cơ qua chức năng khuyến kích thay vì kiểm định theo Lô như trước kia.

Giấy chứng nhận kiểm định theo tên công trình sẽ được cấp bởi Cục PCCC. Hiện tại theo quy chuẩn mới 2021 thì giấy kiểm định cửa chống cháy mới không còn cấp kèm tem, mà chỉ cấp theo tên công trình.

Chọn mức độ chống cháy theo tiêu chuẩn nào hiện nay để được nghiệm thu PCCC.

Trích dẫn QCVN 06:2021: ” 2.3.2. Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (tính bằng phút) kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau:

– Mất khả năng chịu lực (khả năng chịu lực được ký hiệu bằng chữ R);

– Mất tính toàn vẹn (tính toàn vẹn được ký hiệu bằng chữ E);

– Mất khả năng cách nhiệt (khả năng cách nhiệt được ký hiệu bằng chữ I).”

Trích dẫn QCVN 06:2021: ” 2.4.3….Giới hạn chịu lửa của các loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được quy định tại Bảng 2.”

Bộ phận ngăn cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa của phần ngăn cách của nó như trong Bảng 1. Khi trong bộ phận ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van khí, cửa sổ, màn chắn (sau đây gọi chung là cửa và van ngăn cháy), hay khi ở vị trí các cửa đó có bố trí khoang đệm (gọi là khoang đệm ngăn cháy) thì cửa, van ngăn cháy và khoang đệm ngăn cháy phải được chọn loại cũng có khả năng ngăn cháy phù hợp với loại của bộ phận ngăn cháy theo quy định tại Bảng 1.

Giới hạn chịu lửa của các loại ca và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được quy định ti Bảng 2.

Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ngăn cháy (vách, sàn, cửa và van ngăn cháy) ở cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy phải phù hợp quy đnh tại Bảng 3.

Bộ phận ngăn cháy loại 1 phải thuộc cp nguy hiểm cháy K0. Trong các trưng hợp riêng, cho phép sử dụng cấp nguy him cháy K1 trong các bộ phận ngăn cháy loại 2 đến loại 4.

Bảng 1 – Phân loại bộ phận ngăn cháy

Bộ phận ngăn cháy

Loại bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy, không nhỏ hơn

Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy, không thấp hơn

Loại khoang đệm ngăn cháy, không thấp hơn

1. Tường ngăn cháy

1

REI 150

1

1

2

REI 45

2

2

2. Vách ngăn cháy

1

EI 45

2

1

2

EI 15

3

2

3. Sàn ngăn cháy

1

REI 150

1

1

2

REI 60

2

1

3

REI 45

2

1

4

REI 15

3

2

 

Bảng 2 – Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa, không nhỏ hơn

1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van 1)

1

EI 60

2

EI 30 2)

3

EI 15

2. Cửa sổ

1

E 60

2

E 30

3

E 15

3. Màn chắn

1

EI 60

1) Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính toàn vẹn (E) nếu những van này lắp đặt bên trong các kênh, giếng và đường ống dẫn mà bảo đảm được khả năng chịu lửa yêu cầu, đối với cả tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt (I).2) Giới hạn chịu lửa của cửa giếng thang máy được phép lấy không nhỏ hơn E 30.

 

Bảng 3 – Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy

Loại khoang đệm ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm, không nhỏ hơn

Vách ngăn của khoang đệm

Sàn của khoang đệm

Cửa và van ngăn cháy của khoang đệm

1

EI 45

REI 45

EI 30

2

EI 15

REI 15

EI 15

>>> Vậy kết luận: Mức độ chống cháy của cửa chống cháy thuộc bảng 2 mục “1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van” có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 60. 

Nghiệm thu cửa chống cháy

Việc nghiệm thu cửa chống cháy bắt đầu từ lúc thi công cho đến khi công trình được đưa vào sử dụng. Bao gồm nghiệm thu lắp đặt và nghiệm thu PCCC.

cửa thép chống cháy 2 cánh

A. Nghiệm thu lắp đặt:

Đây là giai đoạn nghiệm thu lắp đặt giữa chủ đầu tư hoặc với nhà thầu thi công hoặc cửa tổng thầu với thầu phụ, thầu con. Đây là nghiệm thu lắp đặt trong xây dựng, giống với quy trình nghiệm thu lắp đặt thiết bị khác trong công trình.

Việc nghiệm thu cửa chống cháy với chủ đầu tư và nhà thầu chỉ mang ý nghĩa là hoàn thành nghĩa vụ cung cấp lắp đặt giữa nhà thầu và chủ đầu tư, không có ý nghĩa trong PCCC. Tuy nhiên bước nghiệm thu này cũng phải được thực hiện trước khi tiến hành nghiệm thu với Công An PCCC.

B. Nghiệm thu PCCC bởi Công An PCCC khu vực quản lý

Trên thực tế, công trình thuộc diện bắt buộc kiểm tra và nghiệm thu PCCC, nếu muốn được đưa vào sử dụng thì phải được Công An PCCC kiểm tra và nghiệm thu. Nghiệm thu sẽ được tiến hành đồng bộ trên tất cả phương tiện Phòng Cháy Và Chữa Cháy của công trình bao gồm: Cầu thang, lối thoát hiểm, báo cháy, thiết bị chữa cháy… Cửa chống cháy chỉ là một trong các hạng mục trên. Nếu cửa chống cháy được lắp đặt đúng vị trí, yêu cầu như trên bản vẽ đồng thời cửa đã được kiểm định + dán tem thì xem như hợp lệ cho phần nghiệm thu cửa chống cháy.

Lưu ý, Kể cả cửa chống cháy có được nghiệm nghiệm thu, nhưng các phần yêu cầu khác (Cầu thang, lối thoát hiểm, báo cháy, thiết bị chữa cháy…) chưa được nghiệm thu thì công trình vẫn chưa tính là hoàn tất nghiệm thu PCCC.

Phong Thịnh Door cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy được kiểm định đạt yêu cầu PCCC tại Tp.HCM

Hotline: 0932.903.903 Ms. Nghệ – 0918.693.612 Mr. Phong

Showroom: 1194, Phạm Thế Hiển, P. 5, Quận 8, TP.HCM

Điện Thoại CSKH: 028.36.36.97.98 – Email:phongthinhdoor@gmail.com

Xem thêm: Cửa chống cháy tại Tp.HCM

Contact Me on Zalo